Mağdurların maddi hakları

yazi4

Trafik kazaları mağdur hakları vardır, bu konuyu detaylıca ele almak gerekirse sakat kalan, yaralanan ve vefat eden kişiler işin içine dahil olmaktadır. Bu konularda en önemli yasal belirteç 12/10/1983 tarihli, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. (KYKT) Kanunların şart koştuğu durumlardan bir tanesi, her sene Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlemektedir. Poliçe yaptırılmazsa araç trafik kontrollerinde bağlanır ve cezai işlem uygulanır. Bu poliçenin esas lazım olacağı süreçte, kaza vakıasında aracın sahibi ve hatalı sürücünün binlerce lira tazminat ödemesinin önüne geçer. Trafik kazası hususlarında araçların kendi maddi zararlarını tanzim etme sebebine uygun olan kasko poliçeleri ve bahsedilen zorunlu trafik poliçesini birbirinden ayırmak gerekir.

Daha fazla oku

Deniz yolu kaza tazminatı

yazi3

Deniz yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta iş yeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir.

Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

Daha fazla oku

Trafik kazası tazminatı

yazi2
Zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen, bütün sigorta şirketleri için aynı olan teminatlardır. Ancak fiyat ve ödeme koşulları şirketlere göre farklılık göstermektedir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında, sigorta teminatları ve limitleri, araçların model yılı ve ruhsat sahibinin mesleği gibi değişkenler nedeniyle bazı farklılıklar oluşur.

Daha fazla oku

SGK Danışmanlık

yazi1
Trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalıların tedavi giderleri önceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktayken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin karşılaması gerektiği gerekçesiyle Kurum bu uygulamadan vazgeçti ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda tedavi giderlerini ödememeye başladı.

Daha fazla oku