Deniz yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta iş yeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir.

Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz aracında seyahat ediyor olmalıdırlar. Kaza, deniz aracının yola çıktığı noktadan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda da meydana gelmiş olabilir.

Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni bir zarar görmüş olmalıdır. Ya da kaza sırasında, seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalar zarar görmüş olmalıdır.İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Ayrıca bu sorumluluk sigortası ile, işletmecinin haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almış olmaktadır.

Deniz yolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

  • Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz aracında seyahat ediyor olmalıdırlar.
  • Kaza, deniz aracının yola çıktığı noktadan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.
  • Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda da meydana gelmiş olabilir.
  • Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni bir zarar görmüş olmalıdır.
  • Ya da kaza sırasında, seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalar zarar görmüş olmalıdır.

Deniz yolu taşımacılığı neticesinde meydana gelen zararların tazmini prosedürleri de benzer olup zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceler şunlardır:

  • Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde yolcu hayatını kaybederse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.
  • Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde yolcu sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.
  • Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.
  • Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, yolcuların yanlarında bulunan ya da eşyalar için ayrılmış bölümde bulunan her türlü eşyanın kaza sırasında uğrayacağı zararlardır.
  • Burada sayılan güvencelerin üst sınırları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

EMK Hasar olarak şirketimiz, Deniz yolu kaza nedeniyle oluşan kazalardan tazminat haklarının aranmasını da içine alacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.