Biz neler yapıyoruz?

Şirketimiz, poliçe kapsamındaki kaza mağdurlarının etik ve hukuksal
çerçeveler içerisinde hakkettikleri en yüksek tazminatı alabilmelerini sağlar.

sayfa-1
Haber bültenlerinden aşina olduğumuz ve her geçen gün daha vahim bir hal alışına tanıklık ettiğimiz üzere ülkemizde çok fazla…
sayfa-2
Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise…
sayfa-3
Havayolu şirketlerinin yaptıkları uçuşlar sigorta güvencesindedir. Hiçbir uçak, hiçbir havaalanından sigortası olmadan kalkış…
sayfa-4
Doktorun hastasına karşı bakım ve tedavi görevi vardır. Doktor her türlü kusurundan dolayı, hatta hafif kusurunda dahi sorumludur..
sayfa-7
Kazalarda mağdur hakları vardır, bu konuyu detaylıca ele almak gerekirse sakat kalan, yaralanan ve vefat eden kişiler işin içine..
sayfa-6

SGK

Danışmanlık
Trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalıların tedavi giderleri önceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktayken…