Doktorun hastasına karşı bakım ve tedavi görevi vardır. Doktor her türlü kusurundan dolayı, hatta hafif kusurunda dahi sorumludur. Bu nedenle, Doktor bu görevini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Aksi takdirde hastanın veya yakınlarının açtığı yanlış tedavi tazminat davası nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalabileceği gibi eylemlerinin suç oluşturması halinde cezai sorumluluğu da söz konusu olabilir.

Hasta, doğru tedavi için doktorun talimatlarına uygun davranmalıdır. Buna karşılık doktorun da hastasına karşı görevleri bulunmaktadır. Doktor, tedavisini hiçbir hataya yer vermeksizin gerçekleştirmek zorundadır. Çünkü doktor meslek alanı içindeki en hafif kusurunun neden olduğu zarardan dahi sorumludur. Bu kusurların söz konusu olduğu durumlarda tazminat hakkına sahip olup Kaza Çözüm Merkezi olarak faaliyet alanlarımızda .

EMK Hasarolarak şirketimiz, doğru olmayan tedaviler nedeniyle oluşan kazalarından tazminat haklarının aranmasını da içine alacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.