Bütün hava yolu firmalarının yaptıkları uçuşlar sigortalıdır ve güvence altındadır. Uçaklar hava alanından sigortası olmadan kalkamaz ve hiçbir hava alanına iniş yapamaz. Sigorta yükümlülüğü Türk Sivil Havacılık Kanununa bağlıdır. TSHK 312. Maddesinde ülke içi ve dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkisi olan taşıyıcı firmalar, taşıma sözleşmelerinden oluşacak ziyandan ötürü tazminat isteklerinin garantisi olmak üzere, en az TSHK 123. Madde esaslarına göre saptanmış sorumluluk sınırlarını içinde mali sorumluluk sigortaları uygulamakla yükümlü olduğu belirtiliyor.

Hava yolu kazalarında meydana gelen ziyanların tanziminde prosedürler benzerlik göstermektedir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortasına bağlı sunulan güvenceler;

  • Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde yolcu hayatını kaybederse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.
  • Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde yolcu sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.
  • Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.
  • Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, yolcuların yanlarında bulunan ya da eşyalar için ayrılmış bölümde bulunan her türlü eşyanın kaza sırasında uğrayacağı zararlardır.
  • Burada sayılan güvencelerin üst sınırları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

EMK Hasarolarak şirketimiz Hava yolu nedeniyle oluşan kazalarından oluşan tazminat haklarının aranmasını da içine alacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.