VİZYONUMUZ

  • EMK Hasar & Danışmanlık Hizmetlerimizdeki yüksek başarı performansımızın sürekliliğini sağlamak,
  • Bilgi, güven ve adalete dayalı şirket prensiplerimizi tüm kişi ve kuruluşlar nezdinde bilinir kılmak,
  • Yurt içinde giderek güçlenen ve genişleyen hizmet ağımızın kurumsal bütünlüğünü teminat altına almak,
  • Sektör dinamikleri içerisinde belirleyici bir pozisyonu tesis edip sağlamlaştırarak kamu lehine düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmak vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Poliçe kapsamındaki mağdurların etik ve hukuksal çerçeveler içerisinde hakkettikleri en yüksek tazminatı alabilmelerini, sigorta ve tazminatla ilgili hukuksal düzenlemelerin mağdurlar lehine iyileştirilmesini, bu alanda faaliyet gösteren firmaların ortaklaşa bir yapılanmaya giderek kamu lehine faaliyetlerinin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu suretle kaza ve afetlerde oluşan mağduriyetlerin en hızlı, en adil ve güvene dayalı şekilde giderilmesi, bu amaç için katedilen mesafede insani değerlerin her zaman ön planda tutulması misyonumuzdur.