SGK danışmanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta olan trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalının hastane ve tedavi masrafları yeni bir kanunla sigorta şirketleri tarafından karşılanmaya başlandı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda, motorlu araçların neden olduğu kazalardan yara alan kişilerin tedavi masraflarını, araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketleri karşılamaya başladı. Trafik kazalarından oluşan yaralanmaların tedavi masraflarını kurumlar ödemektedir. Bu konuda bilinçlenmek gerekiyor, tedavi giderleri konusunda sigorta şirketlerine başvurulmalıdır. Kendimiz sağlık kuruluşlarına yersiz ödeme yapıyoruz ve milletçe bilinçlenmeye ihtiyacımız var.

EMK Hasar olarak şirketimiz, oluşan sorunların haklarının aranması içine alacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.