SGK DANIŞMANLIK

Trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalıların tedavi giderleri önceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktayken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin karşılaması gerektiği gerekçesiyle Kurum bu uygulamadan vazgeçti ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda tedavi giderlerini ödememeye başladı. Ancak insanlar bu konuda yeterli bilgi sahibi […]

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen, bütün sigorta şirketleri için aynı olan teminatlardır. Ancak fiyat ve ödeme koşulları şirketlere göre farklılık göstermektedir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında, sigorta teminatları ve limitleri, araçların model yılı ve ruhsat sahibinin mesleği gibi değişkenler nedeniyle bazı farklılıklar oluşur. Trafik sigortası kapsamı altında verilen teminatlar şu şekildedir. Trafik […]

DENİZ YOLU KAZA TAZMİNATI

Deniz yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıSorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta iş yeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu […]

MAĞDURLARIN MADDİ HAKLARI

Trafik kazaları mağdur hakları vardır, bu konuyu detaylıca ele almak gerekirse sakat kalan, yaralanan ve vefat eden kişiler işin içine dahil olmaktadır. Bu konularda en önemli yasal belirteç 12/10/1983 tarihli, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. (KYKT) Kanunların şart koştuğu durumlardan bir tanesi, her sene Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlemektedir. Poliçe yaptırılmazsa araç trafik kontrollerinde bağlanır ve cezai işlem uygulanır. Bu […]