Mağdurların maddi hakları

yazi4

Trafik kazaları mağdur hakları vardır, bu konuyu detaylıca ele almak gerekirse sakat kalan, yaralanan ve vefat eden kişiler işin içine dahil olmaktadır. Bu konularda en önemli yasal belirteç 12/10/1983 tarihli, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. (KYKT) Kanunların şart koştuğu durumlardan bir tanesi, her sene Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlemektedir. Poliçe yaptırılmazsa araç trafik kontrollerinde bağlanır ve cezai işlem uygulanır. Bu poliçenin esas lazım olacağı süreçte, kaza vakıasında aracın sahibi ve hatalı sürücünün binlerce lira tazminat ödemesinin önüne geçer. Trafik kazası hususlarında araçların kendi maddi zararlarını tanzim etme sebebine uygun olan kasko poliçeleri ve bahsedilen zorunlu trafik poliçesini birbirinden ayırmak gerekir.

Daha fazla oku

SGK Danışmanlık

yazi1
Trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalıların tedavi giderleri önceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktayken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin karşılaması gerektiği gerekçesiyle Kurum bu uygulamadan vazgeçti ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda tedavi giderlerini ödememeye başladı.

Daha fazla oku