MAĞDURLARIN MADDİ HAKLARI

Trafik kazaları mağdur hakları vardır, bu konuyu detaylıca ele almak gerekirse sakat kalan, yaralanan ve vefat eden kişiler işin içine dahil olmaktadır. Bu konularda en önemli yasal belirteç 12/10/1983 tarihli, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. (KYKT) Kanunların şart koştuğu durumlardan bir tanesi, her sene Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlemektedir. Poliçe yaptırılmazsa araç trafik kontrollerinde bağlanır ve cezai işlem uygulanır. Bu […]