SGK Danışmanlık

yazi1
Trafik kazası sonucu yaralanmalarda sigortalıların tedavi giderleri önceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktayken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin karşılaması gerektiği gerekçesiyle Kurum bu uygulamadan vazgeçti ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda tedavi giderlerini ödememeye başladı.

Ancak insanlar bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadıklarından, SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderlerini ilgili sigorta şirketine ödetmek yerine kendileri sağlık kuruluşuna ödemeye başladılar veya ödemek zorunda kaldılar.
Kaza Çözüm Merkezi olarak şirketimiz, oluşan sorunların haklarının aranması içine alacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.

Kaza Çözüm Merkezi, poliçe kapsamındaki kaza mağdurlarının etik ve hukuksal çerçeveler içerisinde hakkettikleri en yüksek tazminatı alabilmelerini sağlar.

Bir Yorum Bırakın